Remiks Husholdning har ansatt ny daglig leder

Remiks Husholdning AS har ansatt Gøril Bergmann (53) som ny daglig leder. Hun tiltrer stillingen 1. desember 2020.

– Rekrutteringen kommer som følge av at tidligere daglig leder gikk over til stillingen som daglig leder i Avfallsmegling Nord, som Remiks har eierinteresser i. Etter en grundig rekrutteringsprosess, vedtok styret å tilby stillingen som daglig leder i Remiks Husholdning AS til Gøril Bergmann, sier administrerende direktør i Remiks Miljøpark, Britt Mathisen Limo.

Bergmann har utmerket seg som en moderne, effektiv og samlende leder med stor motivasjon for å løfte selskapet videre. Hun har både den kunnskap og erfaring som vi har vært på jakt etter, og vil med sin tverrfaglige bakgrunn komplettere ledergruppen og bidra til at konsernet er godt rustet for å utvikle seg videre, poengterer Mathisen Limo.

Utfordrende og givende

Gøril Bergmann er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og kommer fra stillingen som klinikkrådgiver i Universitetssykehuset Nord-Norge. Før dette har Bergmann blant annet hatt stillinger som økonomi- og administrasjonssjef i Helsepartner Nord-Norge, administrasjonssjef i Agenda Nord-Norge og businesscontroller i Hurtigruten.

– Remiks Husholdning har et viktig samfunnsoppdrag hvor man bidrar til å spare på verdifulle naturressurser til fremtidige generasjoner. Tromsø og Karlsøy sine innbyggere er miljøbevisste og sorterer sitt avfall på nivå med landsgjennomsnittet. Dette stiller krav til bærekraftig innsamling, sortering og gjenvinning av avfall, noe som er både utfordrende og svært givende å få muligheten til å jobbe med, sier påtroppende daglig leder, Gøril Bergmann.

Remiks er kjent for å være ledende innen teknologisk utvikling, og jeg ser frem til å få ta del i videre utvikling sammen med et motivert og dyktig team, sier hun.

Om konsernet Remiks

Remiks er totalleverandør av avfallstjenester både for husholdninger, næringsliv og industri. Selskapet ivaretar de lovpålagte tjenestene innenfor renovasjon i Tromsø og Karlsøy, er et kunnskaps- og innovasjonssenter og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall, miljø og gjenvinning.

Konsernet spiller også en viktig rolle innen forretningsmessig næringsutvikling i nord, og bidrar til både lokal og regional verdiskapning. Vår visjon er å være ledende på avfall i nord, og vi har store ambisjoner både på egne og samfunnets vegne. Totalt favner konsernet 110 årsverk og har en årlig omsetning på ca. 250 mill. kroner.

Relaterte artikler