Remiks akselererer mot det grønne skiftet

I et krevende år har Remiks Næring tatt grep for å møte fremtidens krav.

– 2023 var hektisk, preget av et ganske utfordrende marked. Med høy rente og høy inflasjon ble året tøft, og det var generelt mindre aktivitet i hele næringslivet, begynner Chris Hudson.    

Til tross for utfordringer utnyttet Remiks Næring året godt forsikrer Hudson. 

– Vi har brukt tida på å rigge oss med hensyn på hva vi skal ha fokus på fremover: Det grønne skiftet, som er kjempeviktig for Remiks – og kanskje spesielt for oss i Næring.  

Fjoråret ble brukt på å betrakte avdelingens strategiske valg fremover, og lage en strategisk målplan som skal være gjeldende når Remiks Næring går fremtiden i møte.  

– Vi har en ambisjon om å være konkurransedyktig, men ikke bare på pris. 

Det må også gå ut på de andre to ting i «bærekraftstrekanten» som innebefatter økonomi, sosial barekraft og miljø, forklarer Hudson og fortsetter:  

– Derfor stilte vi oss spørsmålet: «Hvordan kan vi lage næringen mer bærekraftig og miljøvennlig?» 

De har funnet noen av svarene og ambisjonen er klar: Remiks skal være klimanøytral innen 2030.  

Skifte av drivlinje

Et av tiltakene er overgangen fra fossile til klimanøytrale drivlinjer.  

– Vi bestemte oss for å gjøre et skifte fra diesel-drevne til elektriske kjøretøy. Og vi bestilte tre nye elbiler i fjor, sier Hudson.  

De klimanøytrale kjøretøyene har vist seg å være veldig populært i markedet, fordi kundene til Remiks ønsker en mest mulig grønn løsning for avfallet.  

– Det har vært en kjempesuksess, stråler Hudson.  
– Vi vant et par store anbud med lang varighet, som et direkte resultat av å ha elektriske kjøretøy. Kundene våre skjønner samtidig at de må betale litt mer for å være med på den grønn omstillingen. En el-lastebil er dyrere enn en som går på diesel. 

Samtidig skryter Chris av kjøretøyenes yteevne.  

– Vi opplever en meget god rekkevidde på bilene. For eksempel at de har rundt 60 prosent rekkevidde etter dags drift, som er kjempebra. 

De har også investert i en elektrisk trevirkekvern. Tradisjonelt sett har dette maskineriet også vært drevet av diesel.  

– Det ser ut som at denne teknologien funker veldig bra i vår bransje. 

Profesjonelt ombruk

Samtidig som Rebell Remiks Bærekraftssenter så dagens lys, etablerte Remiks Næring ProffREBELL som skal være næringslivets knutepunkt for gjenbruk i Nord-Norge. 

I strategiarbeidet rundt ProffREBELL fikk Hudson og kollegene en negativ erkjennelse. 

 – Vi så at det var null ombruk i næringslivet. Det er skammelig.  

Hudson peker blant annet på det store fokuset på ombruk i privatmarkedet.  

– Nå er det et krav fra myndighetene om at alle rivingsprosjekter over 100 kvadrat må være ombrukskartlagt. Så det var en start. I strategiarbeidet vårt tenkte vi «OK, da skal vi tilby en ombruksløsning for næringslivet», sier Hudson og fortsetter:  

–  25-30 prosent av alle avfall kommer fra byggebransjen. Så da vi bestemte oss for å sette fokus på byggebransjen. 

Prosjektet ble satt i gang med støtte fra Samfunnsløftet. BoNord, Consto og EcoNord er hovedpartnere, mens støttepartnere inkluderer Neumann, Tromsø kommune, Optimera, Peab og Asplan Viak. 

– Hvis det skal fungere, må du ha hele verdikjeden med. Du må ha byggeherre, du må ha entreprenør og du må ha avfallsselskap. Alle må være med, slår han fast. 

Prosjektet har en ramme på 10 millioner kroner til å utvikle et fungerende system for ombruk fra byggebransjen.  

– Det er fortsatt i testfasten, og vi ser sørover for inspirasjon. Vi sliter litt med software og programvare. Men så langt har det vært kjempepopulært.  

Positiv medvind

Alle tiltak er nytteløse hvis ikke de ansatte drar i samme retning som strategien. Derfor er Remiks Næring-sjefen stolt over endringsviljen til de ansatte.  

– Det er veldig inspirerende å se at tankegangen til de ansatte her har endret seg mye de siste tolv månedene, sier Hudson.  

Han trekker frem overgangen til el-lastebiler som et godt eksempel på det. De ansattes endringsvilje var utslagsgivende for å få det til. 

Når endringene i tillegg påvirker arbeidshverdagen til det bedre, er det en vinn-vinn løsning for alle og nye tiltak blir enklere å implementere.  

– Positiviteten rundt det grønne skiftet her på huset har økt. Noe som er en kjempestor fordel. Hvis vi ikke har fått med alle ansatte ville det vært veldig vanskelig å få det til, sier han.  

Han understreker at dette bare er starten på reisen og at Remiks har satt en ganske stor ambisjon for et avfallsselskap. 

– Men vi må ha store ambisjoner hvis vi vil nå et klimamål, avslutter Chris Hudson med et smil.   

Relaterte artikler

Feilsortert avfall handler om liv og helse

Fredag 1.desember 2023 opplevde Remiks en eksplosjon og påfølgende brann i produksjonshallen på vårt anlegg. Rask og riktig respons fra både eget personell og nødetatene forhindret en større brann. Tilfeldigheter og korrekt utstyr forhindret en ulykke med personskader.

LES MER »

Trivselsmaskinen

Espen Eriksen hadde sin første arbeidsdag på Remiks i 2014. Ti år etter har han fått venner for livet og en jobb som gir trivsel hver eneste dag.

LES MER »

Husholdningssjefen

Per Johnny Johansen tok over som daglig leder i Remiks Husholdning våren 2023. Slik opplevde den nyansatte lederen fjoråret og den første tiden i sjefsstolen.

LES MER »