Rå biopark inngår avtale med Kystmiljø

Rå Biopark og Kystmiljø, som er spesialister på innsamling av restråstoff fra havbruksnæringen, kunngjorde i dag en historisk avtale som er verdt over 100 millioner kroner.

Rå Biopark med millionavtale på råstoff fra havbruk

Daglig leder i Rå Biopark, Sigve Daae Rasmussen, og daglig leder i Kystmiljø, Christian Johansen, uttrykte stor tilfredshet med den nylig signerte kontrakten.

– Dette er en milepæl for oss i Rå Biopark. Samarbeidet mellom oss og Kystmiljø er ikke bare en langsiktig avtale, men et enormt viktig bidrag til det grønne skifte i nord, spesielt for havbruksnæringa og restråstoffet som oppstår, spesielt ved oppdrett. Dette partnerskapet er til fordel for hele regionen og miljøet.

– Avtalen med Kystmiljø er en bekreftelse på at Rå Biopark er et godt prosjekt og at vi nå er nær en realisering av bioparken. Kystmiljø vil være en svært viktig aktør i å samle opp og transportere restråstoff fra havbruksnæringa til biogassanlegget i Skibotn, sier daglig leder i Rå Biopark, Sigve Daae Rasmussen engasjert.

Verdifullt rest-råstoff

Han får støtte for sine uttalelser om samarbeidet fra grunder og daglig leder i Kystmiljø, Christian Johansen, som er meget tilfreds med at de i framtiden også kan frakte verdifulle ressurser fra havbruksnæringa til biogassproduksjon i nord.

– For oss i Kystmiljø betyr det at vi i framtiden også har en aktør i Nord-Norge som vi kan frakte rest-råstoff til fra havbruk, spesielt fra landbasert oppdrett. I dag har vi allerede veletablerte kanaler, overvåking og logistikk for oppsamling og transport av dette til biogassanlegg lengre sør, sier Johansen.

Bærekraftig framtid

Kystmiljø er spesialisert på henting av restråstoff fra havbruksnæringen og har en svært omfattende beredskapsflåte som er tilgjengelig døgnet rundt for henting av fiskeslam og fiskeensilasje.

– Vi i Kystmiljø ønsker å komme med løsninger som er billigere og har større klimagevinst enn i dag, selskapet håndterer både innhenting, produksjon og salg av produkter. Vi har et sterkt fokus på avfall fra havbruk som kan egne seg til biogass, blant annet fiskeslam og derfor er vi ekstra glade for å kunne inngå denne kontrakten. Dette markerer et betydelig skritt mot ei mer bærekraftig og samtidig økonomisk sunn fremtid for havbruksnæringa og biogassproduksjon i Nord-Norge, sier Johansen entusiastisk.

Grunder og daglig leder Christian Johansen i Kystmiljø og daglig leder i Rå Biopark, Sigve Daae Rasmussen er meget fornøyd med å ha landet en avtale om råstoff fra havbruksnæringen på over 100 millioner kroner.

Utvinne verdifull energi

Med kontrakten på plass ser begge selskaper frem til et tett samarbeid for å utvikle bærekraftige løsninger innen biogassproduksjon og håndtering av råstoff fra havbruksnæringen. Den økende interessen for fornybare energikilder gjør avtalen enda mer betydningsfull for både Rå Biopark og Kystmiljø.

– Begge selskapene deler en visjon om å utvikle innovative løsninger for å redusere avfall og utvinne verdifull energi fra havbruksnæringen. Dette samarbeidet er et eksempel på hvordan næringslivet, ved å jobbe sammen, kan være en katalysator for positiv forandring.
Det styrker også Nord-Norges posisjon som et foregangssted for bærekraftige initiativer, med økt fokus på sirkulærøkonomi og miljøvennlige praksiser, avslutter Daae Rasmussen.

Nytt kontor i Tromsø

Ved inngåelse av kontrakt med Rå Biopark åpner Kystmiljø kontor i Tromsø, hvor de får med seg Merrick Johnston. Merrick har frem til nå arbeidet som forretningsutvikler i Rå Biopark, med ansvaret for ressurser fra havbruket. Nå går hun over til Kystmiljø, for å fortsette arbeidet med restråstoff til forsvarlig videreforedling.

– Jeg ser frem til neste fase gjennom ny stilling i Kystmiljø, hvor jeg skal sikre råstoff fra havbruk inn til Rå Biopark. Det er nødvendig å kunne tilby løsningsorienterte tilbud for henting, oppsamling og ansvarlig håndtering av biologisk avfall fra havbruksnæringa i Nord-Norge. Sammen skaper vi et marked og det oppstår en «vinn-vinn»-situasjon både for Kystmiljø og Rå Biopark hvor det bygges tillit til kunder, logistikk og kunnskap fra andre biogassanlegg som allerede mottar råstoff fra havbruket, sier Merrick Johnston om veien videre for arbeidet hun startet med i Rå Biopark.

Merrick Johnston, Christian Johansen og Sigve Daae Rasmussen møttes i Tromsø tidlig i vinter for å signere kontrakten. Merrick Johnston fortsetter videre karriere i Kystmiljø, og vil ha arbeidssted Tromsø.

Om aktørene:

Om Rå Biopark:

Rå Biopark er et selskap som arbeider for etablering av biogassanlegg i Skibotn, i Troms. Selskapet fokuserer på håndtering og utnyttelse av organisk avfall fra ulike kilder for å produsere ren og fornybar energi. Rå Biopark AS er eid av seks avfallsselskap: Remiks, Hålogaland Ressursselskap, Lofoten Avfallsselskap, Reno-Vest, Avfallsservice og Finnmark Ressursselskap.

Om Kystmiljø:

Kystmiljø er et selskap som ble etablert i 2016, spesialisert på henting av rest-råstoff fra havbruksnæringen. Med en omfattende beredskapsflåte er selskapet dedikert til bærekraftige løsninger og bidrar til å ivareta miljøet gjennom effektiv ressursutnyttelse.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Sigve Daae Rasmussen, daglig leder, Rå Biopark
Telefon: 980 23 989
E-post: sigve@raa.bio

Christian Johansen, daglig leder og grunder, Kystmiljø
Telefon:99153759
E-post: christian.johansen@kmiljo.no 

Relaterte artikler