Møt en Remikser: Dønn ærlig

Etter 14 år i Remiks går Geir Amundsen av med pensjon. Men før det skal driftskoordinatoren for Storhallen i Remiks, sørge for at den nye kverna på 32 tonn kommer i drift.

Geir Amundsen og hans kolleger behandler papp, plast, papir, gips, glass, trevirke, busker, gress, metall og stål og tar ut viktige ressurser til gjenvinning. I løpet av et år utgjør dette rundt 60.000 tonn avfall.

Nykverna er veldig stillegående og strømbesparende, har mindre vedlikehold og er mer miljøvennlig, sier en fornøyd driftskoordinator.

– Det er litt artig, det med kverna har jo vært en lang prosess. Betydninga nykverna har for oss i korte ordelag er, at Remiks får mye større kapasitet, kverna er veldig stillegående og strømbesparende, har mindre vedlikehold og er mer miljøvennlig. En vinn-vinn, oppsummerer Geir og smiler.

Alt avfall må alltid behandles fortest mulig, ellers blir det en risiko. Avfallet kan tiltrekke seg skadedyr, gir lukt, sopp og støv, noe som i verste fall kan forårsake brann. Så logistikken er viktig siden vi har dårlig med lagerplass, konstaterer driftskoordinatoren.

Han mener kverna og produksjonen er hjertet i Remiks.

– Men hjertet er avhengig av blod – blodet er avfallet lastebilene kommer inn med til Storhallen og det optiske sorteringsanlegget. Alle er vi avhengige av hverandre. Alt er like viktig, presiserer han.

Ser løsninger

Geir Amundsen har høy terskel for å være borte fra jobb.

– Det å være borte fra jobb er for meg nesten umulig, uansett om jeg skulle være syk, sier han. Og alle kan jo bli syk. Men er du borte straffer du ikke bare arbeidsgiveren din, men kollegene dine som må stå på ekstra. Det er ikke bra.

Han har en arbeidsmoral som er helt unik, er tydelig og dønn ærlig.

Kolleger i Remiks

Geir er født praktiker og ser løsninger. Før i tiden jobbet han som handtverker, og mener selv denne bakgrunnen har vært nyttig når han skulle bygge opp kvernlinjen i Remiks.

Opprinnelig er han fra Sørøya i Finnmark. Men når vi spør om hvem han er som person og kollega, synes han det er vanskelig å sette ord på akkurat det.

– Jeg hadde en tøff men god oppvekst, var vel 7,5 år da faderen døde. Jeg og broren min ble «mannan» i huset, forteller han ettertenksomt. Vi hadde 1 km lang, værhard, ubrøytet skolevei. Og etter skole skulle jeg på jobb, legger han til.

Nede på kjøkkenet om morgenen stod moderen og fyrte i vedovnen. Og jeg kunne finne på å si: Mamma i dag er jeg syk. Men hun svarte bare: Du har stått opp og står jo på «fotan», så da klarer du å gå på skolen også. Du kan gjerne lyge for meg, men ikke for vårherre og presten.

– Derfor har jeg aldri giftet meg! Mor var forresten meget religiøs, ler han hjertelig.

Starter eget firma

– Oppveksten gjør nok at jeg stiller høye krav til meg selv, og overfører nok det også på andre. Så jeg er kanskje ikke en riktig person til å være en leder, reflekterer driftskoordinatoren.

Sykemelding gjør meg grinete. De på jobb merker at jeg snakker rett fra levra, det får bli som det blir. Det blir direkte, kommer rett ut, uten filter, innrømmer han. Men samtidig er jeg sosial, liker folk og koronasituasjonen er ikke bra, fortsetter han og rister på hodet.

Geir Amundsen går av med pensjon, og kollega Espen Eriksen (til høyre) overtar jobben som driftskoordinator i Storhallen i Remiks.

Av kolleger som kjenner han best, får han likevel ros for at det er høyt under taket, at han er en sann fryd å jobbe sammen med og har gjort godt arbeid med de ansatte.

Selv sier Geir Amundsen at han er en stabukk. Men han er engasjert i det han gjør, noe hans kolleger synes er et godt trekk.

– Geir er jo veldig glad i å være på jobb, har godt humør stort sett bestandig og er til å stole på, sier Lise Johnsen, når vi spør om hvordan hun vil beskrive samboeren gjennom 23 år.

Jeg har ikke tenkt å sette meg i en stol med champagneglasset.

Geir Amundsen

Geir Amundsen blir pensjonist, men starter like godt eget firma over nyåret – leier ut seg selv når han selv vil.

– Jeg har jo kjørt langtransport, vært handtverker og jobbet en del innen fiskeri. Så jeg har ikke tenkt å sette meg i en stol med champagneglasset, ler han.

– I eget firma kan jeg selv bestemme når jeg vil starte om morgenen og når jeg skal på ferie, konstaterer han.

Motorsykkel og langturer er hans store hobby, og målet er å få mer tid til det når koronasituasjonen er over. Før måtte han nemlig kjøre etter kalenderen.

Fakta om Storhallen i Remiks Produksjon

Remiks Produksjon er et datterselskap i Remiks Miljøpark, og Storhallen tar imot avfallet fra befolkning i Tromsø, Karlsøy, Nordreisa, Finnsnes, Bodø, Alta, Hammerfest og Svalbard.

Storhallen tar imot og behandler papp, plast, papir, gips, glass, trevirke, busker, gress, metall og stål, og tar ut viktige ressurser til gjenvinning. I løpet av et år utgjør dette rundt 60.000 tonn av totalt 76.000 tonn i Remiks. Avfallet kvernes eller presses, og sendes på transportbånd til Kvitebjørn Varme vegg-i-vegg og til mottakere for gjenvinning i inn- og utland.

Relaterte artikler