Tema: 2022

2020

tilbake til remiks.no Matavfall Nyheter Årsberetning REMIKS MILJØRAPPORT 2020 REMIKS SKYTER FART MATAVFALLET I Remiks håndterer vi flere tusen tonn matavfall i året og nærmere

Les mer »

2022

tilbake til remiks.no Om Remiks Samarbeid Årsberetning styret REMIKS MILJØRAPPORT 2023 67% feilsortert sitat britt sitat britt sitat britt sitat britt sitat britt sitat britt

Les mer »
2020

Strategi fram mot 2030

Remiks vil, gjennom å tilrettelegge for velfungerende avfallssystemer og fokusere på både økonomisk, miljø- og samfunnsmessig avkastning, være en pådriver for å redusere utslipp og for å sikre at verdier ikke går til spille.

Les mer »
2020

Remiks skyter fart

I Miljørapporten for 2020 har vi valgt å sette fokus på matavfall. Matkasting har store miljøkonsekvenser da matproduksjon og matsvinn utgjør en av verdens største CO2-utslipp.

Les mer »
2020

Matsvinn er et globalt problem

Verdens Matvareprogram er klar på at mye må gjøres, for å få ned matsvinn og matavfall i verden. 931 millioner tonn mat eller hele 17 % av all mat som var tilgjengelig i verden i 2019, ble kastet

Les mer »
2020

Et nytt Remiks Næring

Remiks Næring og Remiks Produksjon bestemte seg for å fusjonere til ett selskap i 2020. Som et felles Remiks Næring er selskapet klar for framtidens utfordringer og muligheter.

Les mer »
2020

Fra matsvinn til MatVinn

Remiks har et langt og godt samarbeid med Framtiden i våre hender Nord. De har blant annet et prosjekt som heter «Fra matsvinn til MatVinn». MatVinn går ut på å motivere folk til

Les mer »
2020

Populært å besøke Remiks

Det å komme på besøk til Remiks Miljøpark er meget populært. Koronasituasjonen gjorde at vi måtte stenge ned anlegget for besøkende i størsteparten av 2020.

Les mer »
2020

Når returordningen kollapser

Returordningen i Norge innebærer at produsenter og importører, har ansvar for å finansiere gjenvinning av produktene sine når de blir til avfall – eksempelvis plastemballasje. Det vil si blåposen i Tromsø og Karlsøy.

Les mer »
2020

Etablering av Avfallsklynge Nord

Remiks tok i 2020 initiativ til å utvikle et nettverkssamarbeid i avfallsbransjen i Nord-Norge, med mål om å utarbeide felles strategier og plattformer for grønn omstilling og sirkulær økonomi i vår region​.

Les mer »