På lag med Ungt Entreprenørskap

Remiks har samarbeidet med Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark siden 2015. Vi velger samarbeidspartnerne våre med omhu, poengterer daglig leder, Liv Brandvold.

– Remiks var ett av de første ressursselskapene på landsbasis, som startet et samarbeid med oss, sier Liv Brandvoll, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark. Gjennom pedagogiske programmer som SMART, elev- og ungdomsbedrifter, vil vi lære elever å utforske, skape, være kreative og løsningsorienterte. 

2020 ble et spesielt år, der vi faktisk måtte tenke nytt for å få gjennomført all den aktiviteten som var planlagt. Det skyldtes covid-19. Tross store begrensninger klarte vi å gjennomføre mye, sier hun.  

Hovedfokuset i SMART Remiks, ligger på sortering, gjenbruk, resirkulering, matsvinn og avfall som ressurs. Prosjektet sparkes i gang med et idéverksted den første dagen. Deretter jobber elevene i grupper med ideene sine og bygger en modell. Til slutt presenterer elevene løsningene sine for resten av elevene og en jury bestående av representanter fra Ungt Entreprenørskap, Remiks og skoleledelsen.

En av skolene som gjennomførte SMART, var 5. trinnet på Mortensnes skole. Vinnerne av SMART Plast ble gruppen som hadde funnet opp løsningen «Vannbot 2020», en robot som fjerner plast i havet 

– Det er fantastisk å se hvordan de gjennom flere dager har jobbet med forslag til løsninger på de problemstillingene de fikk. Mange av løsningene er faktisk helt i front og noe som forskes på i dag, sier Julie Høie Nygård, representant i juryen for Remiks Miljøpark. 

Velger fremoverlente partnere

– Vi velger samarbeidspartnerne våre med omhu, sier Liv Brandvoll. Remiks har jobbet sammen med oss helt siden 2015, med søkelys på miljø og sirkulærøkonomi fra barneskolen og opp på videregående skole.

Vår SMART med søkelys på miljø, har vi sendt videre til flere andre fylker. Remiks er en fremoverlent partner som hele tiden utfordrer oss, slik at vi utvikler oss som organisasjon og samarbeidet vårt videre. 

LIV BRANDVOLL, DAGLIG LEDER, UNGT ENTRPRENØRSKAP TROMS OG FINNMARK

I ungdomsskolen og videregående bruker Ungt Entreprenørskap i stor grad elevbedrift og ungdomsbedrift som pedagogisk metode. Det handler om å ha en idé og gjøre noe med den. Elevene får starte, drive og avvikle en liten bedrift over en periode. I 2020 har Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark hatt stort søkelys på bærekraft, når skoler går i gang med både elevbedrift og ungdomsbedrift.

– Mye av inspirasjonen, oppgavene og den faglige formidlingen har derfor omhandlet miljø, avfall og gjenbruk, forteller Brandvoll. Dette er i tråd med den nye overordnede delen i fagfornyelsen, hvor et av de tre store tverrfaglige temaene er bærekraftig utvikling. 

Når ut med miljøbudskapet

For første gang ble Bærekraftsprisen i samarbeid med Remiks og Storebrand delt ut.  På Fylkesmesterskapet gikk prisen til Tidal UB, for sin tidevannsgenerator. Juryen mente at produktet hadde et klart markedspotensial. 

Ungt Entreprenørskap i Troms gjennomførte Fylkesmessa digitalt. Bærekraftsprisen er et samarbeid mellom Remiks og Storebrand, og ble for første gang delt ut i 2020.

– Gjennom vårt samarbeid når Remiks ut til mange elever allerede i barneskolen med sitt miljøbudskap. Sortering og gjenbruk er viktige vaner og holdninger, som vi vil ha inn så tidlig som mulig, sier hun. Likevel er det kombinasjonen av metoden og budskapet som utgjør den store forskjellen!  

Entreprenørskap handler om å se mulighetene og gjøre noe med dem. Lære ved å gjøre, er vår metode. Det må vi øve på hele livet. Vi må lære å ha tiltro til egne ideer, og øve på å bidra og gjennomføre det vi har bestemt oss for. Derfor er vi i Ungt Entreprenørskap opptatt av at det er viktig å starte tidlig!  

LIV BRANDVOLL, DAGLIG LEDER UNGT ENTREPRENØRSKAP TROMS OG FINNMARK

Hos oss handler det ikke bare om å forstå problemet, men å lære at vi alle kan og må bidra til å gjøre noe med det. Elevene som Remiks når ute i skolen, er en viktig del av løsningen, avslutter Liv Brandvoll. 

Hvis du vil vite mer om Ungt Entreprenørskap – klikk her