Ny avfallskvern – like kraftig – mer miljøvennlig – nesten helt stille

Remiks fikk en hypermoderne, miljøvennlig og helelektrisk avfallskvern ved juletider i 2020.

Den styres og overvåkes digitalt ved hjelp av nettbrett eller mobil. 32 tonn og klar til innsats. Du må nesten se at den går, så stille er den. Her er smil og lutter glede, sier Espen Eriksen som er driftskoordinator i prosesshallen.  

Endelig i boks. En glad og fornøyd gjeng som hadde ansvaret for å få kverna på plass. Fra venstre Geir Amundsen, Chris Hudson, Martin Torheim og Nicolai Sebergsen i Remiks Næring.

I 2020 tok Remiks farvel med sin gamle Terminator 6000 restavfallskvern, og byttet den ut med en hypermoderne og langt mer miljøvennlige Atlas 5500 AS. Navnet er kanskje ikke like spenstig som den forrige, men den er like kraftig. Atlas betyr «den som holder ut», så utholdenhet er viktig i jobben den skal gjøre. En restavfallskvern brukes til blant annet å kverne opp restavfall som skal sendes videre til energigjenvinning. 

Påtroppende driftskoordinator i Prosesshallen, Espen Eriksen (til venstre) i hyggelig samtale med med avtroppende driftskoordinator Geir Amundsen.

Etter rundt 6 måneders drift, så er tilbakemeldingene udelt positive.

Den er sinnssykt mye mer effektiv og miljøvennlig enn den forrige. Den er helelektrisk med 2 x 110 kW el-motorer. Borte er bruken av hydraulikkolje. Vi bruker nå kun olje til gir-boksen.

ESPEN ERIKSEN, DRIFTSKOORDINATOR I STORHALLEN, REMIKS NÆRING

Vi regner med at vi vil få et redusert strømforbruk på 50 %, i forhold til den forrige kverna. Dessuten er den også meget stille. Du kan lett snakke i mobil rett ved siden av kvernen under drift. Vel – det er en sikkerhetssone på 15 meter, slik at det kanskje ikke er stedet å ha en samtale på, smiler Espen Eriksen.

All overvåking og operasjon av maskinen skjer for det meste digitalt. Maskinen styres via ordinært nettbrett eller mobil. Den kan også fjern-overvåkes fra Lindner i Østerrike. 

Den første klypa med restavfall er klar for å fores inn i kverna. Dette er brennbart restavfall som går direkte over til forbrenningsanlegget til Kvitebjørn Varm, og blir til energi og varmer opp blant annet sykehus og universitet i Tromsø

Espen Eriksen kan også fortelle at det leverandøren lovte om mye lavere strømforbruk stemmer.

– Den har meget lavt strømforbruk og kverner mye raskere. Det har noe å si for effektiviteten på anlegget, forklarer han.  Kverna kommer fra Østerrike og er levert av Lindner. Det gikk rundt 1 måned på å montere maskina, som ble gjennomført av Spesial Teknikk og Ringjord Elektro. Avfallskverna er på 32 tonn – bare gir-boksen er på hele 7,5 tonn – og vil ha en levetid på 6-8 år.