Hvordan kan vi spise mer bærekraftig

Mat står for over en fjerdedel av verdens klimagassutslipp. Hvordan er dette mulig og hva kan vi gjøre for å spise mer bærekraftig?

På verdensbasis står mat for en fjerdedel av det totale klimagassutslippet og i Norge utgjør matproduksjonen rundt 8.5% av våre nasjonale utslipp. Utslippene knyttet til mat kommer fra blant annet produksjon, gjødsel, sprøytemidler, dyrefôr, prosessering, transport og distribusjon.  

Blant de nasjonale utslippene knyttet til matproduksjon utgjør animalske produkter om lag 80% av disse. Da er det særlig kjøtt fra storfe og småfe, såkalt drøvtryggere, som har særlig høye utslipp. Grunnen til disse høye utslippene er metangassutslippene som kommer av kyrene sin fordøyelse. Rapporten Klimakur 2030 viser til at det tredje største utslippspotensialet vi har i Norge, ligger i jordbruket. Det største største reduksjonspotensialet her er knyttet til kostholdsendring og mindre matsvinn.

Fem tips til å spise mer bærekraftig 

  1. Spis sesongbasert: Vi vil alle gjøre det vi kan for å kutte klimagassutslippene. Gjennom å spise og kjøpe mat som er i sesong reduserer man ressursene som går til å dyrke grønnsaker kunstig, i tillegg til reduserte transportutslipp.  
Tips 1: Følg årstidens sesonger og spis deretter
  1. Kjøp fra din lokale bonde: Gjennom å kjøpe grønnsaker og kjøtt lokalt bidrar du til å redusere unødvendig transport, minske matsvinnet og gjør slik at bonden får en større andel av salgssummen. Rapporter fra FNs klimapanel illustrerer hvordan vi trenger matproduksjon som er basert på det lokale ressursgrunnlaget i hvert enkelt land. Benytt deg av REKO-ringen og Bondenes marked for å handle mer lokalt.  
Tips 2: Kjøp direkte fra din nærmeste bonde
  1. Spis mer plantebasert: Grønnsakene er kommet for å bli, men heldigvis trenger man verken ofre smak eller lommeboka for å spise mer plantebasert. Sjekk ut Framtiden i våre hender sine digge vegetaroppskrifter her.  
Tips 3: De allsidige – heldigvis kan grønnsaker brukes til alt!
  1. Spis mer variert: Fra både et ernæringsfysiologisk og miljømessig ståsted er et variert kosthold bra.  
Tips 4: “Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.” (Helsenorge.no)
  1. Kast mindre mat: I Norge kaster vi en tredjedel av all maten vi produserer – det sier seg selv hvor lite bærekraftig et slikt matsvinn er. Over halvparten av det som kastes, kastes fra kjøkkenbenken hjemme. Planlegg for restedager i løpet av uka og organiser kjøleskapet slik at ting som snart går ut på dato har sin egen hylle.  
Tips 5: Bruk alle sansene dine før du kaster mat og husk at mye datomerking kun er veiledende

Kilder: Klimakur 2030, Rapport fra CICERO “Klimagassutslipp fra norsk mat” (2019) og forskningsartikkel av J. Poore og T. Nemecek Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers (2019)