Fra bananskall til miljøvennlig drivstoff

I løpet av de neste årene kan matavfallet ditt fylles på som drivstoff på kjøretøyene i landsdelen.

Dette anlegget vil kunne gjenvinne blant annet matavfall, avløpsslam og fiskeslam til biodrivstoff, og vil dermed kunne erstatte fossilt drivstoff. Dette kan redusere klimagassutslippene fra transportsektoren betydelig.

Her er aktørene representert i forbindelse med beslutning om videre utredning av et biogassanlegg i Nord-Norge. Fra venstre, Britt Mathisen Limo, adm. direktør i Remiks Miljøpark, NN…… Foto: David Jensen/Remiks

ASKO NORD, som en av Norges største grossister, er med på laget. Selskapet har et mål om å kun bruke fornybart drivstoff i distribusjonen av matvarer i framtiden, og biodrivstoff er dermed et godt alternativ. Med distribusjonsområde fra Lofoten i sør til Honningsvåg i nord og med kunder i både offentlig og privat sektor, vil ASKO NORD i framtiden kunne distribuere matvarer på fornybart drivstoff.

Styret i Remiks Miljøpark og styret i Avfallsservice har besluttet videre utredning av et biogassanlegg i Nord-Norge i 2021, nærmere bestemt i Skibotn i Storfjord kommune. Anlegget vil erstatte komposteringsbehandlingen av matavfall som foregår der i dag, og åpne for å kunne ta imot enda mer avfall fra regionens avfallsprodusenter, blant annet matavfall, avløpsslam og fiskeslam.

Samarbeid er avgjørende

Troms og Finnmark fylkeskommune har bidratt med finansiering og støtte til forprosjekt for etablering av et nettverk for regional samarbeid, knyttet til avfall- og ressursutnyttelse i regionen. Samarbeid mellom flere nordnorske avfallsaktører har vært avgjørende, for realisering av prosjektet.

Videre samarbeid mellom relevante aktører er også avgjørende for sluttresultatet, og er en viktig del av den videre utredningen. Et biogassanlegg i Skibotn vil utgjøre enormt mye for regional verdiskaping både når det gjelder sysselsetting, næringsutvikling og klima.

I løpet av året skal det utredes videre rundt teknologisk løsning og anleggets potensial, noe som igjen vil være  grunnlaget for en beslutning om å bygge et biogassanlegg i Skibotn.