Et nytt Remiks Næring

Remiks Næring og Remiks Produksjon bestemte seg for å fusjonere til ett selskap i 2020. Som et felles Remiks Næring er selskapet klar for framtidens utfordringer og muligheter.

Fusjon og omorganisering er to stikkord som har vært i fokus for Remiks Næring og Remiks Produksjon i 2020. Selskapene valgte å fusjonere for å kunne jobbe enda smartere i en mer usikker framtid knyttet til klimaendringer, pandemi og et raskt endrende marked. 

Fusjonen resulterer i at det nye selskapet, Remiks Næring, kan jobbe enda smartere når det gjelder kravene og utfordringene som er i vente. Det gir også et større mulighetsrom til å utvikle gode produkter for selskapets kunder og man vil kunne forme bedriften i en mer kundeorientert retning, noe som var en av hovedgrunnene til at fusjonen var nødvendig.  

Med kortere beslutningsprosesser, tettere samarbeid mellom våre avdelinger og med en bedre ressurstilgang, kan vi levere mer skreddersydde tjenester til kundene våre.

CHRIS HUDSON, DAGLIG LEDER I REMIKS NÆRING
Daglig leder i Remiks Næring, Chris Hudson

Viktig å sikre ressursene

I tillegg til å sikre at selskapet skal være rustet for utfordringene og mulighetene som kan komme, har det vært gjennomført viktig grep for å sikre ressursene Remiks Næring håndterer enda bedre, forklarer Hudson. Trevirkeområdet har fått en betydelig oppgradering det siste året, som både har resultert i mer effektiv og sikrere drift.

Dette skal sikre ressursene som ligger i trevirket gjennom betydelig større areal, som minsker sjansene for fuktighet og med mulighet for tak. Dette er et viktig steg framover for å sikre bedre utnyttelse av råvarene vi håndterer og at vi utnytter arealet vårt på best mulig måte.

Sikre ressurser gjennom optisk sortering har også være et viktig satsingsområde i 2020. “Vi har gjennom året samarbeidet med flere næringslivskunder for å sikre god utsortering på arbeidsplassen, og da med et spesielt fokus på å innføre optiske sorteringsløsninger, slik at folk kan sortere på samme måte som de gjør hjemme, på jobb”, forklarer Hudson. Optisk sortering sikrer at avfallet blir håndtert på en forsvarlig måte og blir til viktige råvarer og ressurser.

Ringvirkninger av koronapandemien

Pandemien påvirket ikke selskapet i særlig stor grad i 2020, sammenlignet med prognosene for 2021.

– Vi ser i større grad ringvirkningene av pandemien i 2021, spesielt i byggebransjen hvor flere prosjekter har måttet stanses. Et viktig arbeid i denne perioden har vært å få på plass en salgs- og markedsstrategi, og analysene viser at vi har gode forutsetninger for å få flere av de størrelsesmessige mindre kundene framover. Vi ruster organisasjonen til å være mindre sårbar og dermed mindre avhengig av store kunder i framtiden. Det er en positiv utvikling, sier Hudson.