Den grønne posen er ressurser i praksis

Remiks samler inn avfallet fra deg som innbygger i Karlsøy og Tromsø. Avfallet tar turen innom det optiske sorteringsanlegget på Remiks Miljøpark, før det sendes videre til gjenvinning i inn- og utland.

Har du gjort det rett i fargede posene, sørger anlegget for at rett type avfall sendes til rett gjenvinningsanlegg. Matavfallet i den grønne posen er en av avfallstypene, som nå kalles råstoff og som er klar for å bli kompost. 

– I dette anlegget går det rundt 5000 tonn matavfall igjennom hvert år, sier Alexander Kristiansen, driftskoordinator på det optiske sorteringsanlegget. 

Det optiske sorteringsanlegget leser fargene på posene og transporterer de i rett container for videre behandling. Sorterer du rett i de fargede posene, så gjør anlegget resten. Dette skjer automatisk.

Matavfall og hygiene  

For de som besøker sorteringsanlegget vil de nok merke at det kan være en smule lukt. Det er stort sett det biologisk nedbrytbare avfallet som lukter, og da snakker vi om matavfallet.  Dette gjør at vi har tatt noen forhåndsregler.

– Matavfallet blir utsortert og transporteres til et eget lukket rom, forklarer driftskoordinatoren. Dette rommet har diverse rensesystemer for å redusere luktproblematikken og samtidig hygienisk skjerme våre ansatte, fortsetter han. 

Når matavfallet kommer inn til anlegget, er sorteringsprosessen litt mer grundig enn for de andre avfallstypene. Selv om anlegget nå har en sorteringsgrad på over 97 %, så er det viktig at det kun er grønne matavfallsposer som sorteres ut.  

Potensial for forbedring

– Matavfallet går igjennom 2 sorteringsmaskiner, forteller Alexander Kristiansen. Først den vanlige sorteringslinjen der de andre posene går igjennom, før den går videre til den andre sorteringsmaskinen som tar ut eventuelle feilsorteringer fra første linje. Dette sikrer minst mulig forurensning av de grønne posene, sier Alexander Kristiansen. 

Remiks foretar såkalte plukkanalyser, og de viser at folk i Tromsø og Karlsøy er flinke til kun å legge matavfall i den grønne posen. Derimot finner vi noe matavfall i restavfallsposene også, så her har vi et potensiale for forbedring.

– Etter at matavfallsposene er sortert, blir de fraktet opp til Origo Skibotn og prosessen mot næringsrik kompost kan begynne, avslutter driftskoordinatoren ved sorteringsanlegget.