Bidrar til bærekraftige nedstrømsløsninger

Avfallsmegling Nord ble etablert i april 2020. Formålet med selskapet er å sikre våre partnere langsiktige, gode og bærekraftige løsninger for sine ressurser, forteller Erik-André Sølberg, megler i selskapet.

Avfallsmegling Nord eies av flere aktører i avfallsbransjen i Nord-Norge. Aktørene i Avfallsmegling Nord, Remiks Miljøpark, Iris, Lofoten Avfallsselskap, Finnmark miljøtjeneste, Avfallsservice, Hålogaland Ressursselskap, Helgeland Avfallsforedling, Reno-Vest, Vefas og Finnmark Ressursselskap, har et felles ønske om nordnorsk verdiskapning i den sirkulære økonomien.

Avfallsmegling Nord har ansatt Morten Nakling Bangås som daglig leder og Erik-André Sølberg (fra høyre) som megler i selskapet.

– ​I avfallsbransjen samler vi inn avfall fra kundene våre (oppstrøms), så behandler vi avfallet slik at det kan omsettes som en råvare (nedstrøms) i et marked, forklarer Øivind Ballo Østbø, utviklingssjef i Remiks Miljøpark. Avfallsmegling Nord skal gi oss tilgang til bærekraftige nedstrømsløsninger, salg av råvarer på best mulig vilkår, yte bistand ved anbudsutlysninger og avtaler på restavfall, trevirke, papp og papir, plast, farlig avfall, metall og matavfall.

Avfallsmegling Nord selger og avsetter avfallsfraksjoner (avfallstyper) fra Nord-Norge og finner de mest gunstige løsningene med hensyn til miljø og klima​, økonomi og bærekraft – det vil si FNs bærekraftsmål  12, 13 og 17.

– Siden oppstart har vi kartlagt varestrømmene hos alle samarbeidspartnere, fått flere leverandører til Nord-Norge både på logistikk og avfallssiden og etablert flere samarbeidsprosjekter mellom selskapene i nord, sier Erik-André Sølberg i Avfallsmegling Nord. Siden starten har vi hatt nær 70 større og mindre prosjekter for samarbeidspartnerne våre.

Står han av

Remiks Miljøpark er godt fornøyd med arbeidet som er gjort så langt.

– Avfallsmegling Nord har fått benchmarket prisbildet for de fleste avfallsfraksjonene vi har i Nord-Norge, bidratt i arbeidet med avtaler på ulike avfallsfraksjoner og supplert oss med oppdatert markedsinformasjon og prisutvikling, sier Ballo Østbø.

– På grunn av koronasituasjonen har det vært nedstengninger på papirfabrikker som skapte uro i papirmarkedet, men allerede utpå sommeren i fjor begynte markedet å snu. Papirmarkedet har vokst helt frem til nå og prisene er i dag veldig gode, slår Sølberg fast.

Restavfallsmarkedet var preget av svært lave strømpriser gjennom fjoråret, noe som betyr at energiverkene har måttet holde oppe prisene på avfallet som brennes. Gjennom en kald vinter i fjor og i år, så vi tendenser til svært gode priser i spotmarkedet for restavfall, forklarer han.

– Dette krever imidlertid at vi har lagerkapasitet for å selge når markedet ønsker varer, og ikke når avfallsselskapene har behov for å kvitte seg med avfallet, fortsetter megleren. Metallmarkedet er pr i dag så høyt som det ikke har vært siden 2008, mens trevirkemarkedet har vært dårligere i brenselssesongen 2020/2021 på grunn av store lager i Sverige fra tidligere sesonger.

Ser framover

– I etableringen av et nytt selskap er det ikke ideelt å ikke ha fysiske møtepunkter med kunder og leverandører, eller kunne reise for å besøke anlegg i inn- og utland. Men, som vi sier i Nord-Norge: Vi står han av! Vi har hatt det meste av oppfølging av kunder og leverandører gjennom teams, konstaterer Erik-André Sølberg.

Avfallsmegling Nord er inne i sitt andre driftsår og skal sammen med eierne legge en strategi for hva Avfallsmegling Nord skal jobbe med i fremtiden.

– Målene våre for 2021 er å fortsette den jobben vi har startet på, og kanskje i større grad kunne besøke hverandre mer fysisk. Så fort vi kan begynne å reise igjen vil vi ta med oss våre samarbeidspartnere ut til våre leverandører, for å hente inspirasjon for fremtidige bærekraftige løsninger, avslutter han.

Medieklipp fra etableringen av Avfallsmegling Nord: