Bærekraftsengasjement - bare et skall?

Ungdom er de som på papiret brenner mest for miljøet, og er mest opptatt av bærekraft. Faktisk er studenter “syyykt opptatt av bærekraft”, mer samfunnsengasjert enn andre aldersgrupper, og dessuten fattige.

Likevel viser plukkanalyser og andre undersøkelser at studentene i Tromsø er akkurat like dårlige som andre på å kildesortere. Er engasjementet bare et ytterskall?

Målgruppe 1: Studenter

Remiks har satt seg som mål å slanke restavfallsposen. I tre år skal ulike målgrupper og avfallstyper få fokus, slik at vi kan få opp gjenvinningsgraden gjennom bedre og mer korrekt sortering. 

“Kundegruppen” til Remiks er allsidig. Som avfallshåndteringsselskap utfører vi den lovpålagte innsamlingen av avfall fra alle private husholdninger i Tromsø og Karlsøy kommuner. Dette betyr også at vi henter avfall fra barnefamilier, eldre, enslige, innfødte og innflyttere. Vi ivaretar større borettslag og eneboliger, og tømmer både dunker og fellesanlegg. Prosjektet fordrer at vi skiller ut noen grupper, og først ut kommer ungdommen.

Et første fokus på ungdom ledet oppmerksomheten videre til studentbyen Tromsø, og studentene som målgruppe.
Studenter er engasjerte, lærevillige og dessuten gjerne i en fase i livet der nye krav og løsninger ønskes velkommen.

Samskipnaden som essensiell samarbeidspartner

Norges Arktiske Studentsamskipnad som helhet har over 3000 boliger for studenter, og spiller i det hele tatt en viktig rolle for å gjøre studentenes hverdag enklere.  

Remiks sin visjon er “Vi tar ansvar. Sammen”. Det var derfor en selvfølge å involvere de som står studentene nærmest på flest mulige nivåer. Samskipnaden ble en naturlig samarbeidsparter for prosjektet, i tillegg til deler av UiT og kommunikasjonsavdelinga i Tromsø kommune.

Dramsvegen Panorama i fokus

På studentboligen Dramsvegen Panorama bor det omtrent 800 studenter fordelt på fem blokker, og en ny høyblokk er under bygging. Området er kompakt, resultatene lette å måle, og Panorama er byens desidert største studentby.  Panorama utpekte seg derfor som et område for ekstra fokus.

En befaring ble gjennomført, med både ledelse, driftspersonell, renholdere og andre som rådgivere.

Etter befaring i to blokker, en høyblokk og en lavblokk, fant vi flere svakheter, men også mange muligheter.
Sorteringssystemet som var der fra før av, var altfor dårlig. I én etasje bor det opp mot 15 personer. De deler på to små sorteringsstasjoner som er plassert under vasken på hver side av kjøkkenøya. Her fløyt det over i én dunk: restavfallet…

Selv om restavfallet var som fryktet, var også beboerne her flinke på optisk sortering. Vi så rett og slett samme tendensen blant studentene som hos alle andre beboere i Tromsø og Karlsøy.

Det var åpenbart at det var behov for tiltak, og at Panorama var velegnet og Samskipnadens folk samarbeidsvillige.

Plukkanalyse med forutsigbart resultat

Målsettingen til Remiks er primært å redusere avfallsmengden, og dessuten å øke sorteringsgraden på ressursene som finnes i avfallet ditt.

Remiks gjennomfører årlige generelle plukkanalyser, i tillegg til f.eks plastrevisjon og detaljanalyser med mer ujevne mellomrom. En plukkanalyse danner tallgrunnlaget for hvilke tiltak avfallshåndteringsselskap og andre bør iverksette.

I sammenheng med prosjektet ble det i mai 2023 gjennomført en analyse av restavfallet fra Panorama. Man kunne kanskje forvente høyere sorteringsgrad, mindre matavfall og dessuten færre gjenstander egnet for gjenbruk hos den miljøbevisste, fattige studenten?
Skuffende(?) nok viste analysen samme resultatet som hos befolkningen generelt: 67% feilsortering, og ca. 30% av det feilsorterte i restavfallsposen var matavfall. Har studenten virkelig råd til dette?

Kan studentene bli foregangspersoner?

Studentene er syyykt opptatt av miljøet og har konstant dårlig råd, men er samtidig dårlige på kildesortering og kaster store mengder mat – i restavfallet.

De er “veldressert” gjennom fokus og god opplæring i kildesortering gjennom barnehage og skole, i tillegg til hjemmefra, men noe skjer når man flytter inn i et nytt bomiljø, med nye venner, en ny hverdag og nye rammer. Det er i slike overganger det åpner seg et vindu for endring av normer, og dette vinduet ønsket vi å klatre inn.

Vi bestemte oss for å opprettholde trua på studentene, og gi jernet med fokus på praktiske forhold – kunnskapsformidling – situasjonsbestemte forhold.

"All in"

En moderne studentby som Dramsvegen Panorama åpnet for muligheter:

Praktiske forhold

For å gjøre det både lettere og morsommere å sortere, bestilte vi nye avfallsbeholdere til hver etasje i begge høyblokkene.

  • Vegghengt fordi dette letter arbeidet for renholdspersonalet.
  • Større for å dekke det faktiske behovet blant 15 studenter på samme felleskjøkken. – Større dunker og større poser.
  • Dobbelt sett for å gjøre tilgangen enkel når begge kjøkkenstasjoner er i bruk  samtidig.
  • Plassert rett i forhold til lettest tilgang til prikkede poser, og restavfallsposen lengst unna.
  • Tydelig merket iht. nasjonal merkeordning (symboler og farger), for å ivareta en rød tråd fra produktemballasje til dunk til posefarge.
  • Supplert med løsninger for EE-avfall og batterier fordi dette er et annet problemområde for avfallsnæringen
   – Ett lite knappebatteri kan forårsake store branner dersom det feilsorteres.


Utendørs nedkastløsninger
for avfallsposer ble modifisert.

  • Tydelig merking iht. nasjonal merkeordning, i samsvar med fargede poser og innendørs beholdere.
  • Testing av nedkast større avfallsposer
  • Utarbeidelse av løsning for pappkomprimator som supplement, for å gi plass for større bokser og pizzaesker.


Gjennomgang av rutiner

  • Kontroll av tilgang til optiske poser, for å redusere sannsynligheten for feil bruk av restavfallspose.
  • Rutiner for håndtering av avfall som er for stort for nedkast/optisk sortering
  • Gjenbruksrutiner møbler o.a.

Informasjonsbehov

Spesiallaget sorteringsguide tillpasset studenter ble utarbeidet. – Basert på avfallet vi fant i plukkanalysen som utmerket seg som “typisk studentavfall”.

Kortstokk med 52 ulike sorteringstips – da kortspill gjerne er en del av et vors eller annet blant ferske samboere i en studentbolig tyr til for å bli bedre kjent.

Tote bags som ikke bare fremmer budskapet “Reduser – Resirkuler”, men dessuten reduserer behovet for plastposer fra butikken – noe som også gjør godt for lommeboka.

Et fokus på nettsiden og appen sortere.no, som gir deg svaret på det meste du måtte lure på i forhold til sortering.

Det tette samarbeidet med Samskipnaden gir oss muligheten til å informere beboerne direkte, det være seg om større kampanjer, konkrete tiltak eller tilbud til beboerne.

Panorama er et blankt lerret for prosjektet, som også rommer fellesarealer som dekoreres med kampanjebudskapet. 

Situasjonsbestemte forhold

Vi vet at ungdom er spesielt påvirkbare når det kommer til situasjoner de befinner seg i. Et vors eller en annen anledning som innebærer alkoholinntak medfører mindre interesse og/eller evne til å kildesortere. Derfor ble det også av stor betydning for oss å se på kampanjer og tiltak som kunne treffe studentene best mulig, der de ferdes og i de settingene som er mest sannsynlige for aldersgruppen.

Parallelt med dette vet vi at belønning fungerer bedre enn straff. – At belønning motiverer og bidrar til økt kunnskapsinnhenting, gjennomføringskraft og interesse.

Med nye avfallsbeholdere på plass og en viss del av informasjonsbehovet dekket, ble ideen om en konkurranse sådd.

Vi tenkte at for å få mer engasjement til å sortere så må det være noe som gjør at det blir et lettere valg å kildesortere framfor å kaste i restavfallet. Og hva genererer vel mer engasjement enn konkurranser?

En konkurranse i den ene høyblokka er derfor nærliggende, der hver etasje skal konkurrere med hverandre i sorteringsgrad.

Tilfeldige plukkanalyser av restavfallsposen blir gjennomført tre ganger i løpet av én måneds tid i alle etasjene, og gi en passende poengsum fra 1-100. Etter tre plukkanalyser vil hver blokk ha en samlet poengsum og den etasjen med best poengsum vinner.

Premien er unik – Remiks klinker til og reduserer husleien for hele etasjen!

For en student vil det å få redusert husleie være som å vinne penger, fordi de som regel har et fast budsjett å følge når det kommer til husleie, og når denne blir redusert vil det være som å «få» penger. Vi slenger 15.000,- i potten til den beste etasjen!

Opptatt av miljø, mat, økonomi og gjenbruk

Informasjonsbehov

Enkel forskning tilsier at studenter er opptatt av økonomi. Mat er økonomi, og å spise opp rester er gunstig. Samtidig er gjenbruk i tiden, og gjenbruk er også et viktig tiltak for å spare penger. Med dette bakteppet har vi kjørt et løp med arrangementet relatert til studiestart høsten 2023.

Restefest med influenser Kaynee

RESTEFEST med Kaynee gikk av stabelen i hovedkantina til UiT, med godt oppmøte og god stemning. 
TikToker Kaynee delte restetips og kokkelerte mat, mens oppmøtte fikk smake på resultatet.

Ninjatriks fra Kaynee: Invester i airfryer og stor fryser!

StudentREBELL med standup

StudentREBELL med standup ble gjennomført på REBELL Remiks Bærekraftsenter en søndag ettermiddag i august. Gratis mat til massene, quiz med fete premiere, og ikke minst åpen gjenbruksbutikk lokket studentene. 

På REBELL  vil du smått om senn vil du finne tilbud om kurs og temamøter, du vil kunne leie deg verkstedplass for å mekke sykkel eller bruke en symaskin for å lappe dine kuleste klær-

Gjenbrukstipset fra REBELL: Du finner ALT på Bærekraftsenteret.  Vi får inn nye varer daglig, og kan nesten garantere deg at både kjøkken og hybel blir fullutstyrt etter et besøk eller to hos oss.

Stand på Studexpo

Stand på StudExpo med konkurranser, give-aways og annet. Godt besøkt, mye delt ut, og en herlig Sonos-høyttaler til en heldig vinner.

StudExpo når spesielt nye studenter på en god måte, studenter på vei inn i en ny tilværelse, med behov og ønske om informasjon.

Forbrukertipset fra StudExpo: Bruk sorteringsguiden eller sortere.no dersom du er i tvil.

Sorteringsløsninger på Rakettnatt

Sorteringsløsninger på Rakettnatt. Remiks stilte mann- og kvinnesterke opp i samarbeidet med Rakettnatt. Festivaler er typisk steder der folk mister hemninger, også når det gjelder sortering av avfall. Her fant du miljøstasjoner, behørig merket og strategisk plassert på området, i tillegg til løsdunker, alt merket etter nasjonal merkeordning og lett synlige. Vi bidro også med opplæring av de mange frivillige festivalen hadde hyret inn for å bistå i miljøarbeidet.

 

Vil det egentlig hjelpe?

Vil dette gi en bedre sorteringsgrad? Det gjenstår å se 😉

I hovedsak er målet å danne nye normer blant ungdom, og endring av normer krever varig innsats, et “window of opportunity” og ikke minst en motivert og informert gjeng av studenter.