Innbyggere utvikler framtidens renovasjonsløsninger

Nye returstasjoner har gjort øyene i Karlsøy kommune mye renere. Nå samarbeider Remiks og innbyggerne for å utvikle enda bedre løsninger for fremtiden.

Remiks har tre returstasjoner der publikum kan levere større mengder avfall til gjenvinning. To av disse returstasjonene er i Karlsøy kommune, nærmere bestemt på Hansnes og på Vannøya. Det siste året har Remiks jobbet med å utvikle renovasjonstilbudet og returstasjonene i Karlsøy kommune.

– Vi ønsket tilbakemeldinger og innspill fra dem som faktisk bruker returstasjonene, nemlig innbyggerne i kommunen, forklarer Trond Evertsen, ansvarlig for returstasjonene i Remiks.

Innbyggerinvolvering

Våren 2021 sendte Remiks ut en spørreundersøkelse til alle innbyggere og hytteeiere i Karlsøy kommune for å få vite hva folk mener om dagens renovasjonsløsninger – både innsamlingstilbudet og returstasjonstilbudet.

– Gjennom spørreundersøkelsen ønsket vi å finne ut hva som fungerer med dagens løsning, og hva som kan bli bedre. Vi presenterte noen alternativer som vi mente var aktuelle for framtidens returstasjon i kommunen. Tilbakemeldingene ga oss god innsikt i problemer vi må ta hensyn til fremover, blant annet logistikken knyttet til levering av avfall via ferge, forteller Evertsen.

– Det er ikke nødvendigvis slik at det som ville fungert i Tromsø kommune ville fungert like bra i Karlsøy kommune.

Stort engasjement

Innbyggerne i kommunen ville mer enn gjerne bidra med innspill til spørreundersøkelsen.

– Nesten 50 % av innbyggerne i kommunen svarte på spørreundersøkelsen. Dermed fikk vi et veldig godt grunnlag å jobbe videre med. Neste steg var å invitere en fokusgruppe med representanter fra alle øyene i tillegg til fastboende og hytteeiere, forklarer Petter Strand, prosjektleder for spørreundersøkelsen.

En klar tilbakemelding er at de nye returstasjonene har vært veldig positive for miljøet.

– Det var veldig godt å høre hva returstasjonene i kommunen har betydd for øyene. Tidligere var øyene mye mer forsøplet enn nå. Undersøkelsen synliggjør hvor viktig et godt avfall- og renovasjonstilbud er for en kommune, fortsetter Strand.

Framtidens returstasjon er under utvikling

Remiks og kommunen samarbeider tett for å finne arealet for utvikling av et nytt og bedre enda bedre

returstasjonstilbud. Målet er finne lokasjoner for returstasjonene som er mer tilpasset reisemønsteret og den faktiske bruken blant innbyggerne i Karlsøy kommune.

– Dette innebærer blant annet en mer dynamisk åpningstid gjennom året, i tillegg til å se nærmere på hvordan vi kan tilby mobile løsninger for å imøtekomme alle øyene i kommunen, avslutter Petter Strand.

 

Relaterte artikler