Hvordan plassere avfallsdunken – i vinter, vær og uvær?

Vi trenger din hjelp som innbygger i Tromsø, for å sikre at alle vi som leverer viktige tjenester til deg kommer seg fram på vinteren.

I Tromsø har vi mye snø gjennom en lang vinter. Feilplasserte dunker skaper store problemer for framkommeligheten for flere enn Remiks når vi skal samle inn avfall.  Vi trenger din hjelp som innbygger i Tromsø, for å sikre at alle som leverer viktige tjenester til deg, kommer seg fram.  

Plasserer du avfallsdunken én armlengdes avstand fra og ikke ut i veien, tar du hensyn til deg selv og naboene. Du reduserer problemene med mangel på fremkommelighet og sikkerhet for både oss og myke trafikanter.

Du kan hjelpe ved å plassere avfallsdunken riktig

– Det gjør du ved å plassere dunken en armlengdes avstand (en halv meter) fra veg. På den måten er ikke dunken til hinder for brøyting, samtidig som vi får tilgang til å hente avfallet ditt, forteller Inger-Lise Aas, avdelingsleder Innsamling i Remiks Husholdning AS.
– Da blir veien godt brøytet og framkommeligheten vil bli bedre slik at de som trenger å komme seg fram i tide, gjør akkurat det.

Korrekt plassering på tømmedag – en armlengdes avstand fra veg – gjør tømmingen effektiv og sikker. Samtidig står ikke dunken i veien for brøyting, nødetater og andre som har behov for å komme fram.

Dunken plasseres en armlengdes avstand (en halv meter) fra veg. Plasserer du dunken rett, tar du hensyn til deg selv og naboene dine, samtidig reduserer du problemene med mangel på fremkommelighet og sikkerhet. Vi har alle de samme utfordringene og må bidra og ta i et tak, når snøen laver ned i Tromsø.

Feilplassering av avfallsdunk kan få alvorlige konsekvenser

For Remiks, kommunen og blålysetaten kan dunker i gata resultere i at det er vanskelig å komme seg fram til de som trenger nødhjelp, de som skal ha tømt avfallet sitt eller brøytet vegen.

 

Feilplassering skaper utfordringer når det gjelder framkommelighet og sikkerhet – ikke bare for Remiks. Også brann og redning, ambulansetjenesten, politiet, taxi- og busser, hjemmetjenesten, Tromsø bydrift og  parkeringsselskaper opplever samme utfordringer.

 

Feilplasserte dunker gjør at brøyting av veier blir vanskelig og ufullstendig, som igjen gjør at Remiks sine biler ikke kommer fram til dunken din. Samtidig blir sikkerheten for deg som myk trafikant i slike situasjoner, på grensen til det uforsvarlige.

– Om alle plasserer dunken rett, er framkommeligheten og sikkerheten bedre ivaretatt, uttaler Aas

En armlengdes avstand fra vei

– Huskeregelen er en armlengdes avstand – altså en halvmeter fra veg.

Da står ikke dunken til hinder for noen, og samtidig lar tømming av avfallet seg gjennomføre smertefritt og effektivt.

Dette er feil plassering av dunken. Plasseringen resulterer i at Bydrift ikke får brøytet veien skikkelig
og kan skape farlige situasjoner.

Relaterte artikler