Husholdningssjefen

Per Johnny Johansen tok over som daglig leder i Remiks Husholdning våren 2023. Slik opplevde den nyansatte lederen fjoråret og den første tiden i sjefsstolen.

– Altså, det er så utrolig mange dyktige folk her, begynner Per Johnny.  

Den 1. april i fjor tok han overgang fra byggebransjen til sjefsjobben i Remiks Husholdning. Og tromsøværingen har virkelig latt seg imponere av de ansatte han har lederansvaret for.  

– De miljømessige tiltakene vi kommer til å gjennomføre i årene som kommer, er som følge av interessen, kompetansen, innsatsen og gjennomføringsevnen til folkene våre, slår han fast.  

Som bedrift møter nemlig Remiks harde krav for å bidra positivt i et grønt skifte i tiden som kommer, forklarer Per Johnny.  

– Hadde vi ikke hatt den kunnskapen vi har, helt ut i ytterste ledd, hadde vi ikke hatt sjans i havet til å gjennomføre det. Jeg har ikke hørt «nei» en eneste gang siden jeg kom hit, fortsetter han.  

«Det bare funker» er en læresetning han har plukket opp blant sine ansatte.  

– Men det er ikke det at det «bare funker», det virker bare sånn fordi folk er flinke og står på, sier han.  

40 000 merker

I 2023 merket Remiks Husholdning 40 000 avfallsdunker med det digitale gjenkjenningssystemet RFID.
Den lille brikken på dunken fører til at selskapet håndterer avfallet på en bedre måte.
 

– 90 prosent av alle løsninger vi har ute er merket med en RFID-brikke nå. Avfallsløsningen er linket opp mot et abonnement som gjør at vi vet mer om hvordan avfallet håndteres.  

Dette er et viktig grep i Remiks sin målsetting om å øke sorteringsgraden og slanke restavfallsposen i Tromsø og Karlsøy kommune.  

– Det gir oss noen muligheter til å løse den floka, sier Per Johnny.  

I tillegg er det flere praktiske hensyn som gjør hverdagen bedre for både Remiks og husholdningene de betjener, som at tømmingen planlegges godt og hensiktsmessig. 

Der du er

2023 var også et år der Remiks Husholdning la grunnlaget for tiltak som kommer til å gi positive effekter i årene som kommer.   

En del av det innebærer å se på driften og finne ut hvordan man kan bli bedre. 

– Det som er fakta, er at innsamling og returstasjoner har stått «midt i stampen» i noen år. Man har gjort veldig mye av det samme, forklarer Per Johnny.  

Med nevnte RFID-merking på plass åpnes en ny verden der selskapet kan bruke data for å se hvordan man lykkes med avfallshåndtering. Det gir rom for mer effektive avfallsløsninger. 

– Man kommer til å merke at vi kommer til å være mye nærmere folk. Det vil si at en som bor på Sommarøya, skal ha et ganske tilsvarende tilbud som en som bor i Tromsø. 

Og det er en viktig del av Remiks sin strategi for å bidra til å redusere klimaavtrykket i sitt ansvarsområde.  

– Det skal bli mindre bilkjøring i Tromsø. For returstasjonenes del må vi vurdere om vi da skal bruke masse energi på å få biler til å stå i kø utenfor stasjonen, eller skal vi være flinkere til å være ute blant folk?, spør han retorisk.  

Remiks Husholdning-sjefen peker på MiniRetur, som ble påbegynt i 2023, men som kommer til å bli en større del av virksomheten i årene fremover.  

– Vi skal kjøre mobile returstasjoner, ikke bare i Tromsø, men også ut til øyene; til Karlsøya, ut til Vannøya, der det er lengre avstand. Folk skal ikke trenge å kjøre til oss, vi kommer heller til dem.  

Ombruksbutikk

Bærekraftssenteret REBELL åpnet med brask og bram 3. juni i fjor. Med det også gjenbruksbutikken hvor kunder kan gå på skattejakt, eller levere produkter som trenger et nytt hjem.  

– Det var jo en kjempeendring i forhold til det vi hadde på butikken i Miljøparken. Vi fikk plutselig tre ganger så stort areal. 

Per Johnny forteller om initiell bekymring om de faktisk ville klare å fylle hele butikkarealet med varer, slik at butikken var full til enhver tid.  

– Men det har jo overgått alle sine forventninger, stråler Per Johnny og fortsetter:  

– Vi har tredobla varemengden og vareflyten i butikken fra det vi hadde tidligere. Og ennå ser vi at det er stigende. Så det er jo noe med at jo mer kjent vi blir, jo bedre kommer det bare til å bli.  

Og for hver dag som går blir REBELL Remiks Bærekraftsenter en mer naturlig del av avfallshåndteringen i Tromsø. 

– I 2023 så vi at i underkant av hundre tonn i måneden gikk til ombruk og gjenbruk, istedenfor restavfallet. Det er ganske store mengder! 

Relaterte artikler

Feilsortert avfall handler om liv og helse

Fredag 1.desember 2023 opplevde Remiks en eksplosjon og påfølgende brann i produksjonshallen på vårt anlegg. Rask og riktig respons fra både eget personell og nødetatene forhindret en større brann. Tilfeldigheter og korrekt utstyr forhindret en ulykke med personskader.

LES MER »

Trivselsmaskinen

Espen Eriksen hadde sin første arbeidsdag på Remiks i 2014. Ti år etter har han fått venner for livet og en jobb som gir trivsel hver eneste dag.

LES MER »