Høy besøksaktivitet

Remiks har utstrakt besøksvirksomhet på anlegget. 2023 ble ikke noe unntak

Viktig å se for å forstå

Som del av Remiks sitt holdningsskapende arbeid, er besøk på vårt anlegg viktig. Her får man se hvordan avfallet blir behandlet. 

94% av alt avfallet vi samler inn, blir gjenvunnet på en eller annen måte. Omvisning gir en bedre forståelse blant folk, på hva som skjer med avfallet når det blir samlet inn. Sorterer befolkningen sitt avfall rett, så skal vi sørge for at det blir til ressurser og råvarer som kan resirkuleres. 

Godt levert! Foredrag og omvisning

Besøk hos Remiks inneholder som oftest en foredragsdel, tilpasset de som kommer, og en omvisningsdel.  

Remiks hadde 101 besøk i 2023, cirka to besøk hver uke i  snitt, med litt over 900 besøkende totalt.

Vi fikk besøk av alt fra barnehager til universitet, andre avfallsselskaper og organisasjoner og grupper fra utlandet. 

For skolebesøk har vi også opprettet en støtteordning til transport til og fra Remiks. 

Noen unike besøk

Vi hadde også et spesielt besøk, som var ledd i kompetansehenvning av fastleger i Norge.

40 fastleger fra hele landet besøkte Remiks, som del av UNN sitt årlige seminar innen arbeidsmiljømedisin.

Hovedfokus denne gangen var arbeidsmedisin i avfallsbransjen. Rapporter viser at man blir eksponert for mange forskjellige stoffer.  De fikk innblikk i de helseutfordringer avfallsbransjen og Remiks står overfor. 

Relaterte artikler

Feilsortert avfall handler om liv og helse

Fredag 1.desember 2023 opplevde Remiks en eksplosjon og påfølgende brann i produksjonshallen på vårt anlegg. Rask og riktig respons fra både eget personell og nødetatene forhindret en større brann. Tilfeldigheter og korrekt utstyr forhindret en ulykke med personskader.

LES MER »

Trivselsmaskinen

Espen Eriksen hadde sin første arbeidsdag på Remiks i 2014. Ti år etter har han fått venner for livet og en jobb som gir trivsel hver eneste dag.

LES MER »