Yes!
Denne skal i dunken
for glass-og metallemballasje
Ups!

Knust drikkeglass er ikke glass-og metallemballasje. Pakk det forsvarlig og kast som restavfall.
Aha!
Lyspærer er faktisk farlig avfall og
ikke glass-og metallemballasje.
Derfor skal de leveres til
returstasjonen.
Niks
Ledninger er ikke glass-og metallemballasje. Det er elektrisk
avfall (EE-avfall) som leveres på returstasjonen.
Previous slide
Next slide
Yes!
Denne skal i dunken
for glass-og
metallemballasje.
Ups!
Knust drikkeglass er ikke
glass-og metallemballasje.
Pakk det forsvarlig
og kast som restavfall.
Aha!
Lyspærer er faktisk farlig
avfall og ikke glass-og metallemballasje. Derfor
skal de leveres til
returstasjonen.
Niks
Ledninger er ikke glass- og
metallemballasje. Det er
elektrisk avfall (EE-avfall)
som leveres på
returstasjonen.
Glassemballasje-1.jpg
Metallemballasje-2.jpg
Glass- og metallemballasje

Merk deg ordet: emballasje

I glass- og metalldunken ønsker vi hovedsakelig emballasje som har vært rundt mat, drikke og husholdningsartikler. Ikke skinnende rent, men skylt. Det er en god huskeregel. Kastes løst i dunken – ikke innpakket i pose eller annet.

Mer informasjon om kampanjen

Glass- og
metallemballasje

Her skal du sortere emballasje av glass eller metall som har vert rundt mat, drikke og husholdningsartikler.

– Ikke skinnende rent, men skylt.
– Etiketter kan sitte på.
– Kast avfallet direkte i dunken
– ikke innpakket eller i pose.
– Det går greit om noe knuses ved kasting.

Ja!

Vi vil ha emballasje av glass eller metall, fri for matrester. F.eks:

 • Glassflasker
 • Hermetikkbokser
 • Aluminiumsfolie
 • Flasker og bokser uten pant
 • Metalltuber
 • Telyskapsler
Nei

Vi vil ikke ha metall og glass som ikke er emballasje, eller:

 • Porselen
 • Keramikk
 • Speil
 • Drikkeglass
 • Bildeler
 • Steikepanner
 • Gryter
 • Bestikk
Hvorfor sortere?

Vi må utnytte ressursene

Glass og metall kan i utgangspunktet gjenvinnes i det uendelige. Kvaliteten på resirkulert materiale går imidlertid betydelig ned når ting sorteres feil. Keramikk og porselen har for eksempel et annet smeltepunkt enn glass og gir dårligere resirkulert materiale. Større gjenstander som en sparkesykkel eller en hagestol kan i tillegg forårsake store materielle skader. Det er dårlig nytt både for miljøet, gjenvinningsprosessen og for kostbart utstyr.

Avfall er ressurser

Remiks sitt fremste mål er å få ned avfallsmengden og sørge for at avfallet som samles inn fra forbrukere, bedrifter og lokal industri går til gjenvinning og gjenbruk. Avfall er viktige råvarer, og Remiks har gått fra å være en avfallsaktør til å bli en råstoffleverandør ved å fokusere på å utnytte råstoffet vi samler inn best mulig. 

Kvalitetskrav

Vi jobber for at stadig mer av ressursene skal gå i en evig sirkel. Gjenvinningsselskapene som tar i mot råstoff fra oss har svært strenge kvalitetskrav som gjør at vi nå må bli flinkere til å sortere riktig. Det er viktig og nødvendig, men faktisk også ganske enkelt.

RMK-14461

Informasjon

Glassemballasje-1.jpg
Metallemballasje-2.jpg

Fokus på glass
og metall

Høsten 2023 blir ett av våre viktigste fokusområder å forbedre kvaliteten på sortering av glass- og metallavfall. 150 husstander er med i plukkanalyser som måler sorteringsgraden før, under og etter en periode med økt informasjonsflyt om riktig sortering. Remiks skal bidra med tydeligere informasjon og gode råd til våre abonnenter for å nå våre mål og krav. Men dette klarer vi ikke alene. Både myndigheter, næringsliv og private må bidra sammen. 

Takk for at du ønsker å bidra til å sortere riktigere.

Hvordan sortere?

Sortere.no gir deg svar på alt du måtte lure på om sortering.

Hvorfor sortere?

Avfall er ressurser. Les mer om hvorfor sortering er viktig.

Vi gjør gamle verdier til nye

Returselskapet som tar imot glass- og metallemballasjen fra oss heter Sirkel. De samler inn ca. 103 000 tonn glass- og metallemballasje fra hele Norge hvert år. 

Klikk på logoen og du får et innblikk i hva som skjer med glass- og metallemballasjen når den kommer ned til Fredrikstad. Du får også mer kunnskap om viktigheten av god sortering.

Glass og metall er fantastiske råvarer som kan brukes og skapes om til noe nytt, uendelig mange ganger.  

Sirkel samarbeider med Norsk Metallgjenvinning. Der Sirkel håndterer glassemballasjen ivaretar Norsk Metallgjenvinning resirkuleringen av metallemballasjen.

NMG er i likhet med Sirkel et medlemsfinansiert non-profit selskap. Selskapet utvikler, styrer og overvåker returordninger for innsamling og gjenvinning av metallemballasje, slik at de til enhver tid gjeldende mål blir oppfylt. 

KUNDESERVICE TLF: 776 01 900

E-POST: post@remiks.no

ADRESSE: Ringvegen 180, 9018 Tromsø

Nå skal vi få til bedre og riktigere sortering sammen med våre abonnenter. Bli med oss og gjør en innsats for bedre sortering av glass- og metallemballasje.