Gjenbrukssuksess kommer til din bydel

Snart slipper du å kjøre til Skattøra for å resirkulere større ting.

Remiks MiniRetur er små mobile returstasjoner plassert ute i bydelene. Ved å flytte returstasjonene nærmere folk, unngår man unødvendig bilkjøring – noe som er bra for miljøet – og gjør det enklere å resirkulere for dem som ikke har egen bil.

En storsuksess

Remiks MiniRetur ble introdusert 2021 og testet ut i seks ulike bydeler i Tromsø. Etter gode tilbakemeldinger og mye bruk, har prøveprosjektet nå blitt et fast tilbud. I tillegg planlegger Remiks å utvide tilbudet for å dekke enda flere bydeler i Tromsø. Dermed vil flere få muligheten til å levere avfall til gjenvinning i sitt eget nabolag.

– Målet med Remiks MiniRetur er å minimere avstanden mellom deg som innbygger og Remiks, slik at folk kan levere fra seg mindre mengder avfall på en bedre måte – og i tillegg stå over kjøreturen til Skattøra, forklarer prosjektleder i Remiks Husholdning, Bengt Åge Lind.

– Vi kaller Remiks MiniRetur en frontkjemper for kildesortering, fordi du kan du levere kildesortert avfall helt gratis i nærheten av der du bor, forteller Lind.

Sorter ut viktige ressurser

Gjennom sorteringsløsningene hjemme sorterere vi ut de vanligste avfallstypene: plastemballasje, matavfall, papir, drikkekartong og glass- og metallemballasje. Problemet er å bli kvitt avfall som ikke kan sorteres hjemme: som papp, elektronikk, isopor, trevirke og metall. Dette avfallet kan leveres til Remiks MiniRetur – helt gratis.

– For mange er det vanskelig å komme seg til returstasjonen vår på Skattøra, og da havner mye restavfallet i stedet for til materialgjenvinning. Dette er ressurser som går til spille fordi vi ikke får sendt det tilbake i kretsløpet. Ved å resirkulere slipper man å hente ut ressursen på nytt, spesielt metaller og annen elektronikk. MiniRetur gjør at mer avfall blir sortert ut og blir til nye produkter, sier Lind.

Lever varer til gjenbruk

Remiks MiniRetur er mer enn avfall du ikke får sortert hjemme. Her kan du også levere ting du ikke har bruk for lenger, og som kan få et nytt liv i et annet hjem. Camilla Pettersen, driftssjef for Remiks Bruktbutikk mener bedre tilgjengelighet er viktig for økt gjenbruk.

– Vi ser ofte at det mange mener er avfall og søppel, faktisk er kjempefine ting som kan gjenbrukes og som andre er interessert i å kjøpe, forteller Pettersen.

Om du skal levere noe til Remiks Miniretur kan du sjekke med kundeveilederen fra Remiks om dette kan gjenbrukes.

– Husk også at du kun kan ta med deg det du klarer å bære – dette skal være et tilbud for mange, og kapasiteten vår er beregnet for at flere skal kunne ta med seg litt avfall hver, avslutter Bengt Åge Lind.

Remiks Miniretur

Relaterte artikler