Fra bananskall til miljøvennlig drivstoff

Store aktører går sammen for å realisere biogassanlegg i Nord-Norge.

Remiks Miljøpark og Avfallsservice står i spissen for å få etablert et biogassanlegg i Nord-Norge. Dette anlegget vil kunne gjenvinne blant annet matavfall, avløpsslam og fiskeslam til biodrivstoff, og vil dermed kunne erstatte fossilt drivstoff på landsdelens kjøretøy og slik bidra til å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren.

Med seg på laget har de også en av Norges største grossister, ASKO NORD, som har et mål om å bruke kun fornybart drivstoff i distribusjonen av matvarer fremtiden. Med distribusjonsområde fra Lofoten i sør til Honningsvåg i nord og med kunder i både offentlig og privat sektor vil ASKO NORD i framtiden kunne distribuere matvarer på fornybart drivstoff.  

I løpet av 2021 har styret i Remiks Miljøpark og styret i Avfallsservice besluttet videre utredning av et biogassanlegg i Nord-Norge, nærmere bestemt i Skibotn i Storfjord kommune. Anlegget vil erstatte komposteringsbehandlingen av matavfall som foregår der i dag, og åpne opp for å kunne ta imot enda mer avfall fra regionenes avfallsprodusenter, blant annet matavfall, avløpsslam og fiskeslam. 

Dersom man oppnår målene i prosjektet vil de første lastebilene som går på miljøvennlig biogass kunne rulle på nordnorske veier i 2023.  

Tirsdag 13. april ble medlemmene av Tromsø kommunes miljø-, klima- og samferdselsutvalg orientert om planene, som er en oppfølging av Tromsø kommunes ambisiøse mål om å kutte 85 prosent av CO2-utslippene innen 2030. Arbeidet er forankret i kommunens klima, miljø og energiplan, hvor det også er besluttet av kommunens avløpsslam skal utnyttes til biogassproduksjon. 


Britt Mathisen Limo, adm. direktør i Remiks Miljøpark, samlet Avfallsservice, ASKO NORD, ordførerne i Tromsø og Storfjord, vann og avløpsseksjonen i Tromsø kommune og utvalgsleder i miljø-, klima- og samferdselsutvalget i kommunen til pressemøte om prosjektet tirsdag 13. april. Foto: David Jensen/Remiks


Troms og Finnmark fylkeskommune har bidratt med finansiering og støtte til forprosjekt for etablering av et nettverk for regionalt samarbeid knyttet til avfall- og ressursutnyttelse i regionen, og samarbeid mellom flere nordnorske avfallsaktører har vært avgjørende for prosjektets realisering. Videre samarbeid mellom relevante aktører er også avgjørende for sluttresultatet, og er en viktig del av den videre utredningen. Et biogassanlegg i Skibotn vil utgjøre enormt mye for regional verdiskaping både når det gjelder sysselsetting, næringsutvikling og klima. I løpet av året skal det utredes videre rundt teknologisk løsning og anleggets potensial, noe som igjen vil være avgjørende for om det bygges et biogassanlegg i Skibotn.  

Relaterte artikler