Feilsortert avfall handler om liv og helse

Fredag 1.desember 2023 opplevde Remiks en eksplosjon og påfølgende brann i produksjonshallen på vårt anlegg. Rask og riktig respons fra både eget personell og nødetatene forhindret en større brann. Tilfeldigheter og korrekt utstyr forhindret en ulykke med personskader.

Batterier og eksplosiver i restavfallet er ikke noe nytt. Mindre branntilløp forekommer fra tid til annen, og disse skyldes utelukkende at folk ikke tilser at restavfallsposen inneholder nettopp restavfall. 
 
– Denne gangen var det en gassbeholder som gikk i lufta, forteller adm.dir Britt Mathisen Limo. 

– Men det kan like gjerne være et batteri som forårsaker eksplosjonsartet brann. Folk huske på at farlig avfall ikke har noe i restavfallet å gjøre! 

En kostbar affære

Branner i avfall er en stor utfordring for bransjen. Feilsortert avfall kan skape brann i avfallsdunken din hjemme, i renovasjonsbilen og under behandling på vårt anlegg. 

I perioden 1. januar 2016 til 4. mars 2021 var det 228 branner i norske avfallsanlegg. Det tilsvarer omtrent én brann hver åttende dag disse fem årene. Brannene kan gi langsiktige forurensningsskader, og er krevende å  slukke. 
 
Britt Mathisen Limo minner om at de økonomiske konsekvensene er store: 

– Som en direkte konsekvens av de mange branntilløpene i bransjen har forsikringspremien for avfallsselskaper blitt mangedoblet. Dette er en regning som innbyggerne til syvende og sist må betale, gjennom renovasjonsgebyret.  

Det er likevel ikke de økonomiske og praktiske konsekvensene som bekymrer ledelsen i Remiks mest: 

Kan koste liv

– Vi har gode rutiner og er opptatt av sikkerheten hos Remiks. Utstyret vi benytter er moderne og anskaffet med tanke på å ivareta en trygg hverdag for de ansatte.  
 
– Men selv ikke det mest moderne utstyr kan forhindre at mennesker som er involvert i prosessen rundt avfallsbehandlingen, er i faresonen. Ved eksplosjoner som den vi opplevde fredag, kunne det gått liv. 

Limo er fortvilet:

– En eksplosjon sprer splinter over et større område. Her kunne en uheldig ansatt blitt alvorlig skadet eller mistet livet. Og det fordi noen i Tromsø eller Karlsøy ikke har sørget for å sortere avfallet korrekt. 

Hold metall og elektrisk utstyr unna restavfallet!

Restavfallet må kvernes før det sendes til energigjenvinning, og hva som kastes i restavfallet er i stor basert på tillit.

En gassbeholder under trykk ”detonerer” momentant når den kvernes sammen med det restavfallet. Batterier kan kortslutte ved klemskader eller dersom noe skaper kontakt mellom polene på batteriet. Et lite knappecellebatteri kan være nok til å utløse en brann som det tar lang tid å slukke. 

– Tenk over hva du har hjemme som kan være farlig, avslutter Limo. – Og lever det til et godkjent mottak, i stedet for å kaste det i restavfallsposen. 
 
– Så bidrar du til å minske forurensningsfaren, holde kostnadene nede og ikke minst redusere risikoen for liv og helse til våre ansatte på Remiks. 

Sortering og farlig avfall:

  • Batterier, spraybokser, kjemikalier, lakk, lim og maling regnes som farlig avfall, og har ingenting i restavfallet å gjøre.
  • Elektrisk avfall skal du også levere på rett sted, ikke kaste i en av posene hjemme.
  • Du kan levere farlig avfall på Returstasjonene i Tromsø, på Hansnes og Vannøya, benytte deg av Miniretur-tilbudene eller levere til utsalgsstedene. 
  • 67% av det den jevne innbygger i Tromsø og Karlsøy kaster i restavfallet, burde og kunne vært sortert i prikkede poser
  • Du finner sorteringstips og -informasjon på sortere.no. Du kan også laste ned sortere.no-appen.

Relaterte artikler

Trivselsmaskinen

Espen Eriksen hadde sin første arbeidsdag på Remiks i 2014. Ti år etter har han fått venner for livet og en jobb som gir trivsel hver eneste dag.

LES MER »

Husholdningssjefen

Per Johnny Johansen tok over som daglig leder i Remiks Husholdning våren 2023. Slik opplevde den nyansatte lederen fjoråret og den første tiden i sjefsstolen.

LES MER »