Enklere å kildesortere i 2021

– Tromsø- og Karlsøyværinger er ganske gode til å kildesortere avfall, slik at vi kan gjenvinne det til ressurser. Samtidig ønsker vi å få ned mengden restavfall som ikke sorteres, og dermed øke materialgjenvinningen betraktelig, sier administrerende direktør i Remiks, Britt Mathisen Limo. I løpet av 2021 tar Remiks et ekstra grep.

– Vi har deltatt i et større nasjonalt prosjekt i regi av Avfall Norge og Loop. De har i sommer lansert en ny felles merkeordning for kildesortering i Norge. Ordningen innføres i Remiks i løpet av 2021, og vil gjøre det enda enklere for deg og meg å sortere avfall til gjenvinning. Uansett hvor vi befinner oss i landet, sier Mathisen Limo.

I løpet av 2021 vil Remiks sitt optiske sorteringsanlegg være klargjort for å sortere ut nye type poser. Du vil i god tid få informasjon om når du skal ta i bruk de nye posene og hvordan du skal sortere.

BRITT MATHISEN LIMO, ADM. DIREKTØR I REMIKS

Felles symbolbruk hjelper

En tydeligere og enhetlig symbolbruk er et viktig grep, for å gjøre det enkelt både for deg som forbruker og for næringslivet å sortere riktig. Tidligere har det vært opp til hver enkelt kommune å bestemme hvilke farger vi skal benytte, for å guide innbyggerne til riktig sortering. Det har resultert i at det benyttes ulike farger over hele landet.

– Den nye merkeordningen legger opp til en harmonisert farge- og symbolbruk i hele landet. Målet er lik merking for kildesortering hjemme, på jobben, i det offentlige rom, på returstasjoner og på produsentenes emballasje.

Innføring i løpet av 2021

Ettersom dette er et stort prosjekt, tar det tid før innføringen vil berøre deg som innbygger i Tromsø og Karlsøy. Ny merkeordning gjennomføres i løpet av 2021, i samarbeid med store deler av avfallsbransjen i region nord.

Remiks og andre avfallsselskap i Nord-Norge som har kildesortering i dagens fargede poser, jobber nå langsiktig for å endre kildesorteringsposene.

Den nye merkeordningen er et konkret tiltak, som skal effektivisere avfallshåndteringen vår og styrke den grønne konkurransekraften til næringslivet.

BRITT MATHISEN LIMO, ADM. DIREKTØR I REMIKS

– I løpet av 2021 vil Remiks sitt optiske sorteringsanlegg være klargjort for å sortere ut nye type poser. Du vil i god tid få informasjon om når du skal ta i bruk de nye posene og hvordan du skal sortere, poengterer Britt Mathisen Limo.

Fram til den tid sorterer du som du gjør i dag.

Samarbeid i Norge-Norge

– Vi samarbeider om denne endringen med de andre avfallsselskapene i Nord-Norge gjennom Avfallsklynge Nord, når det gjelder optisk sortering, type fargeposer til avfallet og informasjon til innbyggerne. Samarbeidet vil gjøre at vi finner smarte løsninger i lag, sier Britt Mahisen Limo.

Den nye merkeordningen deler avfallstyper inn i farger, og innenfor hver farge skal de fleste typer avfall ha sitt eget symbol. Symboler og farger blir da like uansett om du er på jobb, hjemme, ute for å handle eller på reise.

Emballasje som skal kastes, merkes med det riktige symbolet av produsentene – slike som Nortura, Coop, etc. – for å gjøre det enda enklere for deg som forbruker.

Den nye merkeordningen er et konkret tiltak, som skal bidra til å nå målet om 65 % materialgjenvinning og reduserte utslipp effektivisere avfallshåndteringen vår og styrke den grønne konkurransekraften til næringslivet, oppsummerer hun.

Relaterte artikler