Bærekraft lønner seg

Remiks har i alle år holdt på med innovasjon og utvikling. De siste årene har konsernet som helhet satt dette arbeidet i system.

Bakgrunnen er det grønne skiftet og den teknologiske utviklingen i bransjen.

– Mange er teknologioptimister – det vil si at alt skal løses ved hjelp av teknologi, sier Øivind Østbø, utviklingssjef i Remiks Miljøpark. Men vi ønsker å skape bærekraftige løsninger, og da trenger vi også hjelp fra husholdnings- og næringskundene. Det fordrer større fokus på kommunikasjon, bevisstgjøring og holdningsendring, poengterer han.  

Stadig sterkere faglig kunnskap 

– Samtidig får vi nødvendig drahjelp ved at miljø og bærekraft er høyt på agendaen i samfunnet for øvrig. Og spesielt med bakgrunn i den nylig fremlagte 1. del av FNs klimapanels (IPCC) 6. hovedrapport, forteller Øivind Østbø. De som står bak klimapanelets hovedrapport er forskere fra hele verden, som vurderer vitenskapelig litteratur regelmessig, og sammenstiller nye forskningsfunn, fortsetter han.  

Remiks ønsker å skape bærekraftige løsninger, og da trenger vi også hjelp fra kundene, sier Øivind Østbø, utviklingssjef i Remiks Miljøpark. Foto Remiks/David Jensen.

Dette arbeidet bidrar til en stadig sterkere faglig kunnskap om menneskeskapte og naturlige klimaendringer, virkningene av dem og muligheter for klimatilpasning og reduksjon av utslipp og økt opptak av klimagasser. 

– Denne kunnskapen underbygger behovet for ytterligere fokus på bedre avfallsløsninger og materialgjenvinning, presiserer utviklingssjefen. Og bedre miljø i form av avfallsreduksjon og gjenbruk, påvirker også klimaet. 

I 2020 ble Innovasjons- og utviklingsavdelingen i Remiks etablert. 

Målrettet satsing for framtida

– Vi har et ønske om å styrke arbeidet med innovasjon og utvikling i Remiks. I dag krever denne typen arbeid en annen metodikk og strukturert og målrettet satsing, både internt og overfor kundene våre, forteller Øivind Østbø.  

Rammevilkårene er lagt opp til at det er lønnsomt å jobbe med bærekraft og utvikling, blant annet ved hjelp av støtteordninger, bedre rammevilkår for gjennomføring av tiltak og økte miljø- og klimakrav til samfunnet, sier Østbø. Men det viktigste er at Remiks tar ansvar.

Avfallspyramiden viser prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall.

Hvor mange prosjekter har Remiks gående per dags dato? 

– Remiks har rundt 20 interne forbedringsprosjekter, som til eksempel avfallsteknisk norm, anleggsutvikling og mobile minireturstasjoner. I tillegg deltar vi i 5-6 større nasjonale og internasjonale prosjekter, blant annet Avfallsklynge Nord, Biogass og Waste Management in High North, forteller han.  

Prosjektene vi har igangsatt, stiller krav til struktur og ressurser til å jobbe med dem. De eksterne er eksternt finansiert og har både et regionalt, nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt, og gir gode synergier både for oss og partnerne våre. Vårt mål i Remiks er å øke materialgjenvinningen til 50 %. Det krever kontinuerlig forbedring, avslutter utviklingssjefen i Remiks Miljøpark.

Innovasjons- og utviklingsavdelingen i Remiks Miljøpark, illustreres med en glad Remiksrobot i godt driv og med hjerte for gjenbruk!

Relaterte artikler