-Det betyr noe: Remiks for Ukraina og årets jubilanter

Remiks avholdt konsernsamling etter 2 års stopp pga koronasituasjonen. Under tittelen "det betyr noe", gikk man igjennom planene og utsiktene for Remiks i 2022. I tillegg var det et tett program rundt temaene, medarbeiderskap, arbeidsmiljø og strategi.

Endelig, etter to års ørkenvandring i koronaens grep, så ble konsernsamlingen for Remiks avholdt. Konsernsamlingen samler alle ansatte til et dags- og kveldsarrangement og årets tema «det betyr noe» var utgangspunktet for dagen. Administrerende direktør, Britt Mathisen Limo, åpnet dagen med å fortelle mer om planene og utsiktene for selskapet i 2022. Videre fikk de ansatte besøk av Varaordfører i Tromsø kommune, Marlene Berntsen Bråthen og styremedlem Pål Julius Skogholt som holdt hver sin velkomsttale og understreket viktigheten av Remiks sitt samfunnsoppdrag og leverte gode ord om de ansatte i Remiks.

Foto: Varaordfører Marlene Berntsen Bråthen påpekte i sin tale viktigheten av Remiks sitt samfunnsoppdrag

Gjennom dagen loset Kåre Geir Lio fra Nordnorsk lederutvikling, deltakerne igjennom et tett og intensivt program. Gjennom gruppearbeid, eksempler og foredrag tok han oss igjennom tema som medarbeiderskap, hvem vi er, arbeidsmiljø og strategi i organisasjonen.

Foto: Ivrig og engasjert møte- og konferanseleder, Kåre Geir Lio, loste deltakerne igjennom programmet for dagen.

I år valgte man å hedre ansatte, som hadde arbeidet hele 30 år eller mer i Remiks. Hele 11 stk ble kalt opp på scenen for å motta gave, heder og trampeklapp.

Foto: Følgende medarbeidere ble hedret for sin innsats i 30 år i Remiks: foran fra venstre: Geir Arne, Lars og Herleif. I midten fra venstre: Rune, Nicolai, Willy og Trond. Bakerst til venstre: Karl Morten, Pål Julius (styret), Britt (direktør), Marlene (varaordfører), Bjørn og Frode. Sist men ikke minst Raimond som ikke er med på bildet.

På grunn av den tragiske situasjonen i Ukraina, med Russlands invasjon av landet, valgte man å ha en innsamlingsaksjon for Ukraina. For hver krone ansatte bidro ville Remiks doble beløpet. I løpet av kvelden ble det samlet inn 72.000 kroner, hvorav de ansatte bidro med 22.000 kroner og videre bidro Origo Skibotn, Arctic Waste Management, Nordnorsk Lederutvikling og Remiks med egne beløp. Under avstemming ble det bestemt at beløpet skulle tildeles Redd Barna og deres arbeid i Ukraina.

Konsernsamlingen ble avsluttet med middag, musikk og standup på kvelden. Det føltes godt å endelig komme fysisk sammen igjen og man gleder seg allerede til konsernsamlingen for 2023.

Relaterte artikler

Feilsortert avfall handler om liv og helse

Fredag 1.desember 2023 opplevde Remiks en eksplosjon og påfølgende brann i produksjonshallen på vårt anlegg. Rask og riktig respons fra både eget personell og nødetatene forhindret en større brann. Tilfeldigheter og korrekt utstyr forhindret en ulykke med personskader.

LES MER »

Trivselsmaskinen

Espen Eriksen hadde sin første arbeidsdag på Remiks i 2014. Ti år etter har han fått venner for livet og en jobb som gir trivsel hver eneste dag.

LES MER »