BestillING av poser til borettslag og private sameier opphører

Fra St.Hans 2024 avvikles ordningen med bestilling og utkjøring av optiske poser til borettslag og sameier. Fra samme dato kan alle innbyggere hente poser i sin nærmeste butikk.

Remiks er opptatt av å gi et likt tilbud til alle mottakere av våre tjenester, og dessuten forvalte renovasjonsgebyret på best mulig måte. Utkjøring av poser til enkelte borettslag oppfattes ikke som likeverdig eller som bærekraftig.

Henvendelser rundt endringen rettes skriftlig til post@remiks.no 

Obs! Dette skjemaet er kun for borettslag og private sameier for å bestille poser. Er du privatperson og trenger poser kan du finne den nærmeste butikken med poser inne ved å klikke deg inn her.